Stravování v podpoře plodnosti

část první, ach ty ketodiety...

Psaní tohoto lánku zaalo vlastně docela nevinn. V praxi pi podpoe thotenství a funkního eení syndromu polycystózy vajeníků (PCOS) se s rznmi dietami setkávám pomrně často. Ale teprve jedna z posledních událostí mě pivedla k mylence, uvést vci na pravou míru a vysvtlit, jak módní trendy a honba za penzi negativně ovlivují schopnost dokat se vytoueného miminka...

Stravovani pri podpore plodnosti cast prvni, ach ty ketodiety.pdf

Detoxikace, principy a zásady...

Únava, stres, časté onemocnění a dlouhé zotavení, nebo třeba jen nedostatek motivace...pokud vás tyto syndromy pronásledují, možná právě nastal čas na detoxikaci organismu. Abychom pochopili princip detoxikace, je potřeba si uvědomit, že musíme začít u buněk a že nitrobuněčná detoxikace je prakticky stejně stará jako život na naší planetě. Děje se naprosto přirozeným způsobem a náš organismus k tomu má ty nejlepší nástroje, jaké si můžeme jen přát. Není potřeba sahat po “zázračných přípravcích” ale naopak stačí se spolehnout na vlastní detoxikační orgány. Nicméně tak, jak se mění náš životní styl, mění se i nároky na detoxikaci našeho organismu. Strava přináší mnohem více odpadu, přijímáme do těla spoustu chemie, máme nedostatek pohybu a orgány určené k čištění našeho organismu již tuto práci naplno nezvládají. Pojďme si tedy projít základy očisty organismu, abychom se zdraví, svěží a v plné síle mohli dožít pokročilého věku.

Celý článek. pdf

Nutriční fyziatrie a její úloha při hypertenzi

Bavíme-li se o hypertenzi, je eč o vysokém krevním tlaku a ádově se jedná o hodnoty 140/90 a výše. Tento nepíjemný faktor postihuje asi 40% lidí v es- ké republice piblině od ptadvacátého roku výše. Jiný alarmující údaj íká,e ateroskleróza jako pina kardiovaskulárních onemocnní zpsobuje téměř polovinu úmrtí v západní populaci. Nejsmutněší na celé vci je, e vt-ina lidí o svém ohroení vbec neví a tak první varování asto bvá i po- slední. Na hypertenzi má negativní vliv celá ada faktorásteně genetika, ale pedevím nezdravý životní styl a patná ivotospráva. Pojme se tedy podívat, jak si výživou srovnat kardiovaskulární systém do hodnot, v jakch jsme ho mli v aktivním mládí...

Celý článek. pdf

 .